Ouderbijdrage en werkweek 2022-2023 

 

De vrijwillige ouderbijdrage is bestemd voor extra voorzieningen en activiteiten, die niet tot het gewone lesprogramma behoren en niet door het Ministerie van Onderwijs worden betaald zoals culturele activiteiten, excursies en activiteiten in het kader van vrijetijdsbesteding. Zonder uw bijdrage wordt het voor ons heel moeilijk om extra dingen te doen en te organiseren. Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage betekent niet dat uw kind kan worden buitengesloten van deelname. Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage kan wel betekenen dat wij als school in de toekomst minder van deze activiteiten zouden kunnen organiseren. Voor het komende schooljaar is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op € 50,-.

 

Klas 1 kennismakingsweek van 20 september t/m 23 september 2023  € 175,00