Zorg

 

Samen zorgen voor uw kind

Soms maakt de school, of u als ouder zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind. Dan blijkt bijvoorbeeld dat uw kind ergens moeite mee heeft. De mentor overlegt dan met u welke hulp gewenst. Samen met u worden dan stappen ondernomen om uw kind die hulp te bieden die het nodig heeft.

 

Het zorgteam op school

Soms is het nodig de situatie van uw kind intern te bespreken met deskundigen in de school.

Dit kan de teamleider, de orthopedagoog of de psycholoog zijn. Deze deskundigen kunnen met hun specifieke kennis een bredere kijk geven op de ontwikkeling van uw kind en op wat nodig is aan hulp en ondersteuning. Zij kunnen die hulp soms zelf bieden of zij kunnen u en uw kind begeleiden naar andere hulp buiten school.

 

Het Intern Zorg Overleg (IZO)

Praktijkschool Uithoorn beschikt over een Intern Zorg Overleg dat bestaat uit de teamleider onderbouw, teamleider bovenbouw, orthopedagoog en de psycholoog. Wekelijks komt het Intern Zorg Overleg bij elkaar. In het Intern Zorg Overleg worden de leerlingen besproken die extra ondersteuning of hulp nodig hebben. Eens in de zes weken schuift de schoolarts hierbij aan. Verder wordt er op afroep externe instellingen bij betrokken zoals o.a. de afdeling leerplicht en het sociaal team.