Praktijkschool Uithoorn wenst iedereen een fijne zomervakantie. Hopelijk zien we jullie allemaal uitgerust en gezond weer op dinsdag 24 augustus.

 

Laatste nieuws 12 mei 2021

Beste ouder(s)/verzorger(s),

 

Vanaf maandag 18 januari zullen wij praktijklessen aan gaan bieden voor onze leerlingen. Dit conform de richtlijnen van de overheid. Omdat ook de 1,5 m weer ingevoerd is, kunnen wij praktijk slechts in halve groepen aanbieden. Daarnaast zullen de theorielessen online gegeven blijven worden.

 

Leerlingen die op school praktijklessen volgen dragen bij binnenkomst een mondkapje en houden dit op zolang zij in de school zijn. Pas bij het verlaten van de school mogen zij het mondkapje weer af doen. Dit om de onderlinge veiligheid tussen leerlingen en de veiligheid tussen leerling en docent zoveel mogelijk te waarborgen.

 

Ouders en leerlingen zijn geïnformeerd over het rooster en leerlingen weten wanneer zij op school verwacht worden.

 

Ten aanzien van de verdere toekomst blijft grote onzekerheid bestaan, zeker gezien de ontwikkelingen met de Engelse variant van het coronavirus. Indien dit tot aanpassingen van het beleid leidt, zullen wij u daarover informeren.

 

Met vriendelijke groeten,

Team Praktijkschool Uithoorn

 

 

Voor ouder(s)/verzorger(s) die in de Gemeente Uithoorn wonen, is er in de Nieuwe Meerbode van 30 september een themapagina bijgevoegd  “Geldproblemen tijdig aanpakken”.  Mocht u meer informatie willen, dan kunt onderaan de pagina bij handige links de link van de Gemeente Uithoorn aanklikken.

 

 

 

Week Tegen Pesten (21 t/m 25 september)

 

In de Week Tegen Pesten staat het aanpakken en voorkomen van pesten en het werken aan de sociale veiligheid op school centraal. 

Dit jaar is het motto Samen aan zet. 

 

Brief GGD Amsterdam inzake corona en het nieuwe schooljaar.

Download
BRIEF GGD AMSTERDAM INZAKE CORONA EN HET
Adobe Acrobat document 204.1 KB

Scholen naar verwachting 1 juni weer open

Zoals tijdens de persconferentie van 21 april 2020 is bekendgemaakt, zullen vo-scholen waarschijnlijk per 1 juni weer open gaan. Dit is onder meer afhankelijk van de ervaringen die in mei worden opgedaan in het basisonderwijs. De verwachting is dat onze scholen begin juni weer van start gaan als 'anderhalve-meter-school'. In mei maakt het kabinet dit besluit definitief bekend.  

Dit betekent dat onze scholen na de meivakantie onderwijs op afstand blijven geven, met speciale aandacht voor leerlingen die meer zorg en ondersteuning nodig hebben. Daarnaast gaan we ons voorbereiden op de fase dat de scholen weer geleidelijk open mogen met onderwijs op anderhalve meter.

Scholen blijven dicht tot na de meivakantie

 

 

Het kabinet heeft de maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen tot en met 28 april verlengd, voor de hele samenleving en dus ook voor het onderwijs. Dit vinden wij gezien de omstandigheden een helder, maar ook logisch besluit. Voor het onderwijs betekent dit dat onze scholen in ieder geval dicht blijven tot na de door de school aangehouden meivakantie.

Beeldschermgebruik tijdens de Corona-crisis

Sinds vorige week krijgen wij bij Brijder Jeugd vragen van scholen en ouders over hoe om te gaan met het beeldschermgebruik van hun kinderen in deze corona tijd.

Wij hebben niet alle passende antwoorden, ieder kind, gezin en situatie is immers anders.

Wel kunnen we u tips meegeven.

Mocht u behoefte hebben aan een gesprek dan kunt u contact opnemen met onze preventie afdeling.

U kunt mailen naar: preventie@brijder.nl

 

Blijf in gesprek

In deze tijd is het belangrijk het gesprek als gezin aan te blijven gaan. Hoe vaak en hoe veel? Daar is geen passend antwoord op. Geef tijdens de gesprekken aan dat jullie meer dan anders met elkaar rekening moeten houden en dat het voor ieders belang is om de goede sfeer erin te houden. Kies een vast moment voor deze gesprekken.

 

Vragen die u kunt stellen zijn:

 Hoe gaat het?

 Werken de afspraken binnen ons gezin?

 Moeten we iets veranderen?

 Hoe gaat het digitale schoolwerk?

 Hoe ga jij om met beeldschermtijden?

 Hoe vind je dat ik dat doe?

 Kunnen we daarin iets veranderen?

 

Een aantal tips

1. Spreek samen een dagindeling af. Wanneer aan het schoolwerk? Wat verder nog te doen (huishoudelijke klussen?)? Hoeveel beeldschermtijd? Wanneer gamen? Wat doe jij tijdens de pauzes? Structuur is belangrijk voor jongeren en geeft houvast.

2. Beeldschermtijd voor school is geen game tijd. Maak onderscheid tussen de verschillende vormen van beeldschermtijd: schoolwerk, ontspanning, en sociale online contacten.

3. Zorg dat jongeren goed contact houden met hun mentor/ docent van school. Ook als ouder mag u contact hebben met de mentor. De mentor wil graag weten hoe het met zijn/ haar leerling gaat, daarbij gaat het niet alleen over het schoolwerk.

4. Wees voorzichtig met verbieden. Probeer uw kind te verleiden en geef alternatieven voor andere activiteiten. Zeg niet zomaar stop bij het gamen. Kondig van te voren aan dat het gamen gaat stoppen. Geef uw kind de gelegenheid zijn missie/ game af te maken.

5. Sommige jongeren zijn overactief bezig met schoolwerk en kunnen hier in doorslaan. Zorg voor voldoende afleiding. Is het nodig om hier een halt in te roepen ga dan het gesprek aan met uw kind en deel uw zorgen.

6. Wees creatief met media. Leer uw kind hoe ze via skype of face time sociale contacten met anderen kunnen hebben zodat ze in contact blijven met vrienden en vriendinnen. Geef uw kind de vrijheid om online sociale contacten te hebben, voor hen is het belangrijk om dingen met vrienden te bespreken.

7. Kijk eens mee met de game die uw kind speelt of vraag om een keer mee te doen. Ook zijn er op internet leuke sites te vinden waarbij je gezamenlijk uitgedaagd wordt. Denk aan: quizzen, spellen, sporten enzovoort.

8. Wees Flexibel. Een dagindeling hanteren is fijn maar wees niet al te streng met de handhaving ervan. Het is nu eenmaal niet gemakkelijk om weken achtereen op elkaars lip te zitten, dus probeer het met elkaar gezellig te houden

 

Tot slot

 

Het is voor niemand een makkelijke periode. Jongeren krijgen via sociale media ontzettend veel nieuws mee. Probeer dit te bespreken en te beperken. Het is belangrijk om ook andere zaken te bespreken en niet alleen de gesprekken te richten op het corona nieuws.

Brijder Jeugd wenst iedereen heel veel sterkte toe de komende tijd. En zorg goed voor uzelf en elkaar!

 

Meer informatie

Wij hebben met toestemming van Justine Pardoen een aantal teksten uit haar artikel overgenomen.

Het volledige artikel van Justine Pardoen is te lezen op: https://www.bureaujeugdenmedia.nl/mediaopvoeding-corona-crisis

 

Een praktische website van kennisnet met tips voor ouders is: https://ouders.lesopafstand.nl/

 

Op de website van Brijder Jeugd staan eerder gegeven webinars.

U kunt deze terugkijken: https://brijderjeugd.nl/gamen-zegen-of-zorg.html

Stand van zaken met betrekking tot het coronavirus

 

Zoals bekend, heeft het kabinet gisteren besloten om de scholen voor leerlingen te sluiten van 16 maart tot en met 6 april 2020. Dit betekent dat er op onze scholen geen onderwijsactiviteiten worden aangeboden. Onze schoolgebouwen blijven open voor leerlingen van wie ouders werkzaam zijn in de vitale sectoren. Er wordt zoveel mogelijk onderwijs op afstand verzorgd.

 

Voortgang onderwijs

Voor leerlingen vervallen dus de lessen op school. De komende weken werken de leerlingen thuis volgens de studieplanners die digitaal beschikbaar zijn. Onze scholen zijn hierover voortdurend via Magister in contact met leerlingen en ouders.

 

Extra aandacht voor examenleerlingen

De komende tijd volgt vanuit het ministerie van OCW nadere informatie voor examenleerlingen over hoe zij school- en centrale examens kunnen afronden. In afwachting van verdere berichtgeving door de overheid, is de instructie dat schoolexamens op de scholen voorlopig geen doorgang vinden. Vanzelfsprekend volgen College van Bestuur en schoolleiders de  informatie op de voet. De scholen zullen, zodra er meer bekend is, de informatie via Magister delen met leerlingen en ouders/verzorgers.

 

Communicatie

De communicatie tussen de scholen en leerlingen/ouders verloopt de komende tijd via Magister. Dat zijn we al zo gewend en op deze manier houden medewerkers én leerlingen overzicht op gemaakte afspraken.

 

Samen aan het werk

 

Vanaf vandaag staan we met elkaar voor de uitdaging om alles zo goed mogelijk te organiseren en uit te werken. We hebben alle vertrouwen in – en grote waardering voor alle collega’s die zich nu en in de komende tijd inzetten voor alle leerlingen op onze scholen. 

Persbericht: scholen van Dunamare Onderwijsgroep gesloten voor

alle leerlingen tot 6 april 2020.

Het College van Bestuur heeft, in overleg met het interne crisisteam, besloten om morgen (maandag 16 maart 2020) op al onze scholen geen onderwijsactiviteiten aan te bieden. Dit geeft onze medewerkers de gelegenheid om voorbereidingen te treffen om het onderwijs van de komende weken anders te organiseren, met daarbij speciale aandacht voor de eindexamenkandidaten. We nemen dit besluit in afwachting van landelijke besluitvorming en/of -advisering. We verwachten maandag 16 maart te communiceren over wat de besluitvorming voor onze scholen de komende twee weken betekent. Leerlingen en ouders zullen verder geïnformeerd worden door de eigen school via Magister.

Met dit besluit willen we onze verantwoordelijkheid nemen uit zorg voor onze leerlingen en medewerkers.

 

 

 

 

 

Activiteit

Handige links:


Samenwerkingsverband: SWVAM 

 

Jongeren: Info voor jou    

Ouders: Stichting opvoeden

 

Voedingscentrum: Gezonde school

Pesten op school: Stichting 113 

 

Gemeente Uithoorn: https://www.uithoorn.nl/Home/Laat_geen_geld_liggen