Contactgegevens MR-leden

Mevrouw. A. Verbeek  (ouder van een leerling uit klas 5A) 

andrea_verbeek@yahoo.com

 

Mevrouw. R. Vaars - de Groot (ouder van een leerling uit klas 3C)

renatarenata98@hotmail.com

 

De heer J.H. Smit (ouder van een leerling uit klas 3B)

smitschilp@gmail.com

 

De heer W. Dogger (personeelslid)(voorzitter)

w.dogger@praktijkschooluithoorn.nl

 

De heer F. de Brouwer (interim)(personeelslid)

f.debrouwer@praktijkschooluithoorn.nl

 

Mevrouw A. Beije (interim)(personeelslid)

a.beije@praktijkschooluithoorn.nl