Vertrouwenspersonen Praktijkschool Uithoorn

 

Wij zijn de vertrouwenspersonen van Praktijkschool Uithoorn. Wij willen u graag informeren over de rol van de vertrouwenspersoon op onze school.

 

De leerling of de ouder(s)/verzorger(s) kan bij ons terecht.

* De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt bij klachten die niet meer met de mentor of

   schoolleiding op te lossen zijn.  

* Bij klachten kunt u bijvoorbeeld denken aan: pesterijen, intimidatie, agressie of seksuele intimidatie.

* De klachten voor de vertrouwenspersoon hebben te maken met school (leerling - leerling of leerling -

  docent).

* Bij klachten in de privésfeer kunnen we u doorverwijzen naar de daarvoor geschikte instanties.

  Indien u naar aanleiding van dit bericht nog vragen heeft, willen wij die graag beantwoorden.

           Mw. K. van Gils                                Dhr. S. Balk