Aanmeldingseisen

1. een leerling met een toelaatbaarheidsverklaring voor PRO met een extra

    ondersteuningsbehoefte;

2. een leerling met een toelaatbaarheidsverklaring voor PRO;

3. of een leerling die wordt teruggeplaatst van een speciale school;

 

De criteria voor toelating tot het Praktijkonderwijs zijn:

- een IQ tussen de 55 en 80;

- een leerachterstand van tenminste drie jaar;

- sociaal- emotionele problematiek.

 

Plaatsingscriteria

 

Bij aanmelding geldt een aantal categorieën dat bepalend is voor de volgorde van plaatsing:

1. Broertjes en/of zusjes

2. Leerlingen woonachtig in de regio t.w. Uithoorn, De Kwakel, Kudelstaart, Aalsmeer, Mijdrecht,

    De Hoef, Wilnis, Vinkenveen, Zevenhoven, Nieuwveen en leerlingen afkomstig uit

    Amstelveen woonachtig ten zuiden van de A9.

3. Alle overige leerlingen