Overzicht onderwijzend & ondersteunend personeel 2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderwijzend    
Naam Functie Mailadres
Mw. J. Baggen mentor 4A / docent stage j.baggen@praktijksschooluithoorn.nl
Mw. A. Bakker mentor 4C / docent stage a.bakker@praktijkschooluithoorn.nl
Dhr. S. Balk mentor 5A / docent stage s.balk@praktijkschooluithoorn.nl
Mw. A. Beije mentor 3A / docent Groentechniek a.beije@praktijkschooluithoorn.nl
Dhr. J.M. de Boer mentor 1B / AVO docent m.deboer@praktijkschooluithoorn.nl
Dhr. P. de Boer docent Algemene Techniek p.deboer@praktijkschooluithoorn.nl
Mw. D. van den Born mentor 1C / AVO docent d.vandenborn@praktijkschooluithoorn.nl
Mw. T. Bosma mentor 2B / AVO docent t.bosma@praktijkschooluithoorn.nl
Mw. E. Brandsma mentor 4C & ROC / docent stage e.brandsma@praktijkschooluithoorn.nl
Dhr. F. de Brouwer mentor 1A / AVO docent f.debrouwer@praktijkschooluithoorn.nl
Dhr. P. van Bruggen mentor 4B / docent stage p.vanbruggen@praktijkschooluithoorn.nl
Dhr. R. van der Donk docent Lichamelijke Opvoeding r..vanderdonk@praktijkschooluithoorn.nl
Mw. K. van Gils mentor 3C / docent Lichamelijke Opvoeding k.vangils@praktijkschooluithoorn.nl
Mw. L. van der Kruk mentor 3C / AVO docent / Beeldende Vorming & Muziek l.vanderkruk@praktijkschooluithoorn.nl
Mw. A. Lugthart-Dreschler mentor 2C / docent Handel & Verkoop a.lugthart-dreschler@praktijkschooluithoorn.nl
Mw. N. Meijwaard mentor 4D / docent stage n.meijwaard@praktijkschooluithoorn.nl
Mw. N. Oehlers mentor 2A / docent Verzorging & Koken n.oehlers@praktijkschooluithoorn.nl
Mw. M. Redeker docent Lichamelijke Opvoeding m.redeker@praktijkschooluithoorn.nl
Mw. A.M. Rietberg mentor 2A / docent Textiele Werkvormen & Handvaardigheid j.rietberg@praktijkschooluithoorn.nl
Dhr. R.F. Sant mentor 5C & ROC / docent stage r.sant@praktijkschooluithoorn.nl
Dhr. L. Snaak mentor 3B / AVO docent l.snaak@praktijkschooluithoorn.nl
Mw. M. Wessels mentor 3B / docent Verzorging & Koken

m.wessels@praktijkschooluithoorn.nl

Dhr. J.C. Zwaan mentor 5B / docent stage

h.zwaan@praktijkschooluithoorn.nl

     
     
Ondersteunend    
Mw. F. Christiaanse orthopedagoog f.christiaanse@praktijkschooluithoorn.nl
Mw. Y. Beeris leraarondersteuner y.beeris@praktijkschooluithoorn.nl
Mw. S.M.H. Bom leraarondersteuner s.bom@praktijkschooluithoorn.nl
Dhr. G. Eindhoven teamleider bovenbouw g.eindhoven@praktijkschooluithoorn.nl
Dhr. J. Essabbar assistent mentor 2B / leraarondersteuner j.essabbar@praktijkschooluithoorn.nl
Mw. drs. S.M.I. Halkers directeur s.halkers@praktijkschooluithoorn.nl
Dhr. K. Klok teamleider onderbouw / vervangend schoolleider  k.klok@praktijkschooluithoorn.nl
Mw. W. van Leeuwen leraarondersteuner w.vanleeuwen@praktijkschooluithoorn.nl
Mw. E. de Ruijter psycholoog / zorgcoördinator e.deruijter@praktijkschooluithoorn.nl
Mw. E. Scharroo leraarondersteuner e.scharroo@praktijkschooluithoorn.nl
Mw. L. Scheltes leraarondersteuner l.scheltes@praktijkschooluithoorn.nl
Mw. M.G.R. Snijders-Buijsman administratief medewerkster r.snijders-buijsman@praktijkschooluithoorn.nl
Mw. N.C. Steiger     hoofd administratie                                               n.steiger@praktijkschooluithoorn.nl